Holkekärrsnäs skans
Kart

Hålkekärrsnäs skans

Krigshistorie, Verdenskrig