Parsetjärns skans
Kart

Parsetjärns skans

Krigshistorie, Verdenskrig