Ved Monolittbruddet finner du historien bak den kjente statuen Monolitten i Frogneparken i Oslo

Den urgamla kyrkogården vilar i fridsam grönska under mäktiga trädkronor.

Bakke ligger vakkert til ved Iddefjorden med Sverige rett over fjorden

Vassbottens Diverseaffär och Tullstation' i grensehandelsn glansdager på 1930-tallet_Legg merke til veibommene

Berby ligger ved Enningdalselva som er et ca. 6 km langt vassdrag mellom Bullaren og Iddefjorden

Rävlyckan-Rävmarken_Flyslipp med utstyr tas hånd om og aksjon'Løytnantens stabskonferanse' var vellykket

Blomsholms säteri har anor från 1623 då gården fick namn efter den nordtyska frälsemannen Anders Blomme/Blume, som inköpte och slog samman flera mindre gårdar i bygden

Besøk historiske steder i ditt nærområde

På denne siden finner du informasjon om histroiske steder langs grensen mellom Sverige og Norge.

Fire dager etter, 8. juli (sv: 27 juni), slo Tordenskjold overraskende til mot den svenske forsyningsflåten i Dynekilen.

Dynekilens vatten färgades rött av blod

På Glenne i Enningdalen er en meget vakker hvelvet bru. Brua fra 1864 er bygd av hoggen granitt.

Stenhuggarstaden vid Idefjorden är belägen på gårdarna Kroken och Björneröds grund

ELGÅFOSSEN – en kultur- og naturopplevelse bokstavelig talt på grensen!

Fra Hjelmkollen får du en enestående utsikt over fjorden. 

Prestebakke ligger ved en av innfartsveiene fra Dalsland.

Från Strömstad i väster till Idefjorden i öster går den s.k. Galärvägen, över 2,5 mil lång. Här drog Karl XII:s soldater tolv fartyg över land

I skogen ligger nedgrävd i backen en försvarsanläggning som skulle skydda Sverige mot ett angrepp från Norge.

Skansen började byggas 1940 och stod färdig 1943

Besök historiska platser i ditt område

På denna sida hittar du information om historiska platser längs gränsen mellan Sverige och Norge.

Kjeøa er brattlendt

når unntas en smal strandsone

mot sør og noen dalganger og ei

slette i østre del av øya.

Få platser i gränsregionen är så

fyllda av olika epokers historia

som denna trånga passage

mellan två länder..

Ett Gravfält med långa och spennande sägner. Och ett av dom vakraste fornminnesområden

Den vackraste vägen i Bohuslän!?

I alla fall var vägen på sin tid

Bohusläns dyraste vägbygge.

Danmark-Norge og Sverige støttet hver sin side i Napoleonskrigen som herjet Europa.

Sponviken ligger ved munningen av fjordsystemet Ringdalsfjorden - Iddefjorden.

I området mellan bergen på svensk

side av Svinesund låg det centrala

lägret till Karl XII:s befästningsan-

läggning – Sundsborg - i 1718..

Veden skog ligger mot Femsjøen og dennes utløp mot Tistedalen og Iddefjorden.

Iddefjordsfjella, både på norsk og svensk side, består av granitt.

På fjället öst för staden uppe på Korpeberget ligger det nogra stenar när skjult i gräs och kratt.

En boplats efter ”skojare” – resan-

defolket (romanifolket, taterne) i

Hökedalen i gamla Rölanda kom-

mun, nu en del av Dals Eds kommun.

Industristedet Tistedalen ligger 4,5 km fra Halden sentrum ved Haldenvassdraget og vestre ende av Femsjøen

Myren här intill kallas Snarsmon.

Utefter myren låg en gång den

s.k. Tattarstaden.

«Lad mig ligge i Jesu Navn, hils min Kone og Umyndige Børn. Jeg er vel fornøiet. Gjør I eders Bedste».

Vilhelms stuga finner vi i grensegata mellom Sverige og Norge

I kalenderen finner du hendelser og eventer organisert av Økomuseum-Grenseland

Kalender


Siden er utviklet av Forsstrøm IKT